Lokacija:  ul. Miljana Vukova  bb, Berane

Stadion malih sportova