KONTAKT:

Adresa: ulica Đačka b.b.

E-mail: jpscberane@t-com.me

Telefon:  051-233-710