Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Rukovodstvo

 

Upravni Odbor D.O.O Sportski Centar

1.Ratko Arsović ,predsjednik

2.Milan Mojašević ,član

3.Miro Cimbaljević ,član

4.Milan Ralević ,član

5.Olivera Femić, član

 

Izvršni direktor

Darko Bubanja

 

.