Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Kućni red

KUĆNI RED SPORTSKE DVORANE

                                             Član 1.

U kućnom redu utvrđena su prava i obaveze korisnika , posjetilaca sportske dvorane  i pratećih prostora;

                                          Član 2.

Radno vrijeme dvorane je od 08,00 – 22,00 h, a u slučaju ugovorenih manifestacija  od 00,00-24,00 h;

                                          Član 3.

Korisnici dvorane u prostorije svlačionica ulaze isključivo na službeni ulaz;

                                           Član 4.

Portir i svaki drugi radnik u dvorani dužan je upozoriti korisnika i posjetioca na kršenje KUĆNOG REDA . Ako korisnik ne uvažava upozorenje, dužan je napustiti objekat. Ukoliko ne napusti objekat, nego i dalje krši KUĆNI RED, radnik je dužan pozvati policiju;

                                           Član 5.

Korisnici se obavezuju da će u prostorije Sportske dvorane ulaziti samo u dogovorenim terminima, sa trenerom, uz nadzor portira  ili dežurnog radnika.  Sportisti ne mogu biti na terenu bez trenera ili odgovorne osobe. Svi sportisti i korisnici objekta dužni su se pridržavati KUĆNOG REDA sportske dvorane.

                                            Član 6.

Prilikom zaduženja ključa od svlačionice,  trener ili vođa grupe zajedno sa dežurnim radnikom vrši uvid u tehničku ispravnost iste, što potvrđuje svojim potpisom na posebnom pregledu a eventualne primjedbe i uočeni nedostaci se evidentiraju kao napomena;

                                          Član 7.

U prostorijama svlačionica je dozvoljen boravak isključivo aktivnim korisnicima sportskog terena, za vrijeme rezervisanog termina , a najduže 20 minuta nakon završetka istog, kada  prostor mora biti oslobođen od stvari.

                                         Član 8.

Članovi uprave klubova, prijatelji, roditelji i ostali koji nisu aktivni korisnici prostora, trening mogu pratiti isključivo sa tribina;

                                          Član 9.

Treneri i vođe grupa su odgovorni za pridržavanje KUĆNOG REDA od strane članova svoje grupe;

                                        Član 10.

Ukoliko pojedini korisnici ne žele koristiti termin prema satnici, dužni su o tome obavijestiti upravu najmanje 48 sati prije tog termina;         

                                          Član 11.

Korisnici su obavezni imati čistu obuću za ulazak u prostorije dvorane, a  prije ulaska na teren, zamijeniti obuću u kojoj su došli, sportskim patikama;

                                         Član 12.

Korisnici su obavezni upozoriti svoje članove na održavanje reda i čistoće u dvorani i na prikladno ponašanje. Psovanje, galama, bacanje otpadaka, šaranje po zidovima, nered u svlačionicama i sanitarnim prostorijama nije dozvoljeno;

                                          Član 13.

Obaveza je svih korisnika dvorane da čuvaju inventor, te da eventualne štete odmah prijave portiru ili dežurnom radniku, a štetu na objektu i prostorijama dvorane nastalu u vrijeme i uz odgovornost korisnika, isti je dužan nadoknaditi u roku od 72 sata. U slučaju neizmirenja nadoknade štete uprava može uskratiti dalje koriščenje dvorane;

                                       Član 14.

Upotreba sprava, opreme i rekvizita dozvoljena je isključivo na sportskom terenu;

                                       Član 15.

Sprave i ostala pomagala, korisnik je dužan nakon upotrebe vratiti na njihovo mjesto;

                                       Član 16.

Za novac i vrijednosti koji korisnici dvorane imaju kod sebe ili ih zaborave, radnici dvorane ne snose odgovornost, a sve nađene predmete potrebno je predati dežurnom radniku dvorane;

                                       Član 17.

Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama dvorane;

                                      Član 18.

Zabranjeno je unošenje i konzumiranje hrane, sjemenki  i   alkoholnih pica u dvorani;

                                       Član 19.

Na sportskom terenu zabranjeno je unošenje staklene ambalaže;

                                      Član 20.

U dvorani je zabranjeno lijepljenje plakata, nalepnica, i sl. po svim površinama;

                                        Član 21.

Ulaz u režiju i kotlovnicu najstrožije je zabranjen svim licima i radnicima, osim ovlašćenim osobama;

                                        Član 22.

Korisnici ne mogu i ne smiju samoinicijativno rukovati i paliti: rasvjetu, grijanje, semafore i sl. ;

                                         Član 23.

Korisnici se obavezuju da će paziti na racionalno korišćenje grijanja, rasvjete i vode;

                                         Član 24.

Zabranjeno je parkiranje automobila na prilazima sportske dvorane;

                                         Član 25.

Korisnicima koji se neće pridržavati ovog KUĆNOG REDA, bit će uskraćeno pravo korišćenja sportske dvorane;

                                         Član 26.

Sve odredbe koje nisu utvrđene ovim KUĆNIM REDOM, utvrditi će se ugovorom između Sportskog centra Berane  i Korisnika;

                                          Član 27.

 Ovaj KUĆNI RED stupa na snagu danom donošenja istog;

                                          Član 28.

Molimo korisnike dvorane i posjetioce da se prema radnicima dvorane ponašaju prijateljski i korektno. Radnici dvorane će se sa ljubaznošću i srdačnošću odnositi prema svim korisnicima i posjetiocima sportske dvorane.

Želimo da Vam dvorana pruži lijepe trenutke, da Vam putem raznih sportskih sadržaja ponudi puno životnog optimizma, podigne Vaše zdravlje i radnu sposobnost na još viši nivo!