Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Kućni red

KUĆNI RED  NA FUDBALSKOM  STADIONU

                                            Član1.

U kućnom redu utvrđena su prava i obaveze korisnika i  posjetilaca Fudbalskog stadiona  Berane sa pomoćnim terenima i pratećim prostorima;

                                          Član 2.

Radno vrijeme stadiona je od 08:00 – 20:00 h;

                                          Član 3.

Korisnici Fudbalskog stadiona u prostor svlacionica ulaze isključivo na službeni ulaz;

                                           Član 4.

Portir i svaki drugi radnik na stadionu dužan je upozoriti korisnika i posjetioca na kršenje KUĆNOG REDA. Ako korisnik ne uvažava upozorenje, dužan je napustiti objekat. Ukoliko ne napusti objekat, nego i dalje krši kućni red, radnik je dužan pozvati policiju;

                                           Član 5.

Korisnici se obavezuju da će u prostorije Fudbalskog stadiona ulaziti samo u dogovorenim terminima, sa trenerom, uz nadzor portira  ili dežurnog radnika.  Sportisti ne mogu biti na terenu bez trenera ili odgovorne osobe. Svi sportisti i korisnici objekta dužni su se pridržavati KUĆNOG REDA Fudbalskog stadiona;

                                            Član 6.

Prilikom zaduženja ključa od svlačionice  trener ili vođa grupe zajedno sa dežurnim radnikom vrši uvid u tehničku ispravnost iste, što potvrđuje svojim potpisom na posebnom pregledu, a eventualne primjedbe i uočeni nedostaci se evidentiraju kao napomena;

                                          Član 7.

U prostorije svlačionica je dozvoljen boravak isključivo aktivnim korisnicima sportskog terena, za vrijeme rezerviranog termina, a najduže 20 minuta nakon završetka rezervisanog termina, kada prostor mora biti oslobođen od stvari;

                                         Član 8.

Članovi uprave klubova, prijatelji, roditelji i ostali koji nisu aktivni korisnici prostora, trening mogu pratiti isključivo sa tribina;

                                          Član 9.

Treneri i vođe grupa su odgovorni za pridržavanje Kućnog reda od strane članova svoje grupe;

                                        Član 10.

Ukoliko pojedini korisnici ne žele koristiti termin prema satnici, dužni su o tome obavijestiti upravu najmanje 48 sati prije tog termina;         

                                          Član 11.

Korisnici su obavezni imati čistu obuću za ulazak u prostorije

fudbalskog stadiona;

                                         Član 12.

Korisnici su obavezni upozoriti svoje članove na održavanje reda i čistoće na Fudbalskom stadionu i na prikladno ponašanje. Psovanje, galama, bacanje otpadaka, šaranje po zidovima,nered u svlačionicama i sanitarnim prostorijama nije dozvoljeno;

                                          Član 13.

Obaveza je svih korisnika Fudbalskog stadiona da čuvaju inventor, te da eventualne štete odmah prijave portiru ili dežurnom radniku, a štetu na objektu i prostorijama  nastalu u vrijeme i uz odgovornost korisnika, isti je dužan nadoknaditi u roku od 72 sata. U slučaju neizmirenja nadoknade štete, uprava može uskratiti dalje koriščenje Fudbalskog stadiona;

                                       Član 14.

Upotreba sprava, opreme i rekvizita dozvoljena je isključivo na sportskim terenima;

                                       Član 15.

Sprave, pokretne golove i ostala pomagala, korisnik je dužan nakon upotrebe ukloniti sa terena i vratiti na njihovo mjesto;

                                       Član 16.

Za novac i vrijednosti koji korisnici stadiona imaju kod sebe ili ih zaborave, radnici Fudbalskog stadiona ne snose odgovornost, a sve nađene predmete potrebno je predati dežurnom radniku stadiona;

                                       Član 17.

Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama na Fudbalskom stadionu;

                                      Član 18.

Zabranjeno je unošenje i konzumiranje hrane, sjemenki  i alkoholnih pića, u svlačionicama i na tribinama;

                                       Član 19.                         

Na sportskim terenima zabranjeno je unošenje staklene ambalaže;

                                      Član 20.

Zabranjeno lijepljenje plakata, nalepnica i sl. po svim površinama;

                                       Član 21.

Korisnici ne mogu i ne smiju samoinicijativno rukovati i paliti: rasvjetu, grijanje, ozvučenje i sl.;

                                         Član 22.

Korisnici se obavezuju da će paziti na racionalno korišćenje grijanja, rasvjete i vode;

                                         Član 23.

Zabranjeno je parkiranje automobila neposredno uz ulaze na Fudbalskom stadionu;

                                          Član 24.

Korisnicima i posjetiocima koji se neće pridržavati ovog KUĆNOG REDA,  uskraćeno će biti pravo na korišćenje Fudbalskog stadiona;

                                         Član 25.

Sve odredbe koje nisu utvrđene ovim KUĆNIM REDOM, utvrditi će se ugovorom između Fudbalskog stadiona Berane  i Korisnika;

                                           Član 26.

 Ovaj KUĆNI RED stupa na snagu danom donosenja istog;

                                         Član 27.

Molimo korisnike Fudbalskog stadiona i posjetioce da se prema radnicima  ponašaju prijateljski i korektno. Radnici stadiona će se sa ljubaznošću i srdačnošću odnositi prema

 svim korisnicima i posjetiocima Fudbalskog stadiona;

Želimo da Vam Fudbalski stadion pruži lijepe trenutke, da Vam putem raznih sportskih sadržaja ponudi puno životnog optimizma, podigne Vaše zdravlje i radnu sposobnost na još viši nivo!

 

 

.