Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Sportski centar Berane

ŠAHOVSKA SIMULTANKA

U prostorijama Sportskog Centra Berane, sportskom bifeu odigrana je simultanka izmedju najmlađih predstavnika šahovskih klubova “Berane” i “Gambit” i predstavnika Šahovskog saveza Crne Gore Predraga Nikača i Jovana Milovića.

U posjeti predstavnika Šahovskog saveza Crne Gore našim klubovima, Opštini Berane i našem centru dodijeljene su nove table, satovi, literature i veliki baštenski šah koji ce biti postvaljen u okviru Sportskog Centra.