Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Sportski centar Berane

ŠKOLSKI SPORT

I ove godine Sekretarijat za sport, kulturu i saradnju sa NVO Opštine Berane, Crnogorski školski sportski savez i Sportski centar Berane su organizatori regionalnog takmičenja srednjih škola.