Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Sportski centar Berane

DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA SC BERANE

Ugovorom između Sportskog Centra Berane i zavoda za zapošljavanje Crne Gore dogovorena je saradnja o dodjeli bespovratnih sredstava za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada stalno zaposlenog lica sa invaliditetom Marsenić Alekse.